TRANSPORATION

We offer international transport services in the area of Germany, France, Finland, the Netherlands, Hungary, Ukraine, Romania, Czech Republic, Slovakia.

      read more      

FORWARDING

We offer well developed national and international forwarding of all kind of goods

      read more      

SERVICING

The offer of our servicing station includes guarantee, post-guarantee and post-accidents repairs of trucks.

      read more      

Dear All !

As the owner of the company I pay attention to the quality of the transportation and forwarding services. I truly believe, that after introduction of our company and services you will be interested in cooperation. Best Regards

rodzinazmpddiamenty

Współpracując z zakładami największych światowych producentów, obejmując przepływy logistyczne ze Wschodu na Zachód i z Zachodu na Wschód, stwarzamy swoim klientom wartość dodaną, proponując im konkurencyjne stawki i doskonały serwis. Samochody Stępień codziennie pokonują 30.000 km przewożąc towary w różnych kierunkach.